UCG: Predavanja počinju 25. septembra

UCG: Predavanja počinju 25. septembra
Direktor Centra za studije i kontrolu kvaliteta prof. dr Aleksandar Vujović je podsjetio da ovim činom započinje nova etapa studiranja na Univerzitetu Crne Gore po novom...
OPŠIRNIJE
Responsive Menu Clicked Image