DRAGICA SEKULIC 160 X 600
DRAGICA SEKULIC 160 X 600

CEDIS: Servisne informacije za 18. maj

CEDIS: Servisne informacije za 18. maj
FOTO: CEDIS

Podgorica

– Zbog radova na NN mreži IRD Šume, u četvrtak 18. maja, u terminu od 8:00h do 10:00h bez napajanja električnom energijom će ostati dio Donje Gorice oko kanala.

– Zbog radova na DV „Kržanja“, u četvrtak 18. maja, u terminu od 10:00h do 14:00h bez napajanja električnom energijom će ostati naselja Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Lokve, Brezovica, Stravče i Ptikalj.

– Zbog radova na DV „Srpska“, u četvrtak 18. maja, u terminu od 9:00h do 12:00h bez napajanja električnom energijom će ostati naselja Srpska, Cijevna, Ljajkovići, Mitrovići i dio Mahale.

– Zbog radova na DV 10kV „Lijeva Rijeka“, u četvrtak 18. maja, u terminu od 9:30h do 18:00h bez napajanja električnom energijom će ostati Pilana Veruša, Opasanica, Han Garančića, Ljevorečki Tuzi, Uvač i Pajkov vir.

– Zbog radova remontu DV 35kV “Zagorič-Gornja Zeta”, u četvrtak 18. maja, u terminu od 9:00h do 18:00h povremeno će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi Zete i Lješanske nahije.

– Zbog radova na DV 10kV „Hoti“, u četvrtak 18. maja, u terminu od 9:00h do 10:00h bez napajanja električnom energijom će ostati Ramza Ćaf, Drume, Božaj,Vitoja, Kremza, Skorać, Karaula Jagoda, Helnica, Nobom, Spinja, Arza, Brlaj i Traboin.

– Zbog radova na DV 10kV „Hanovi“, u četvrtak 18. maja, u terminu od 11:00h do 13:00h bez napajanja električnom energijom će ostati dio Golubovaca, Rog livade, Šijaci, Balabani, Gostilj i Studenac.

– Zbog radova na DV „Vuksanlekići“, u četvrtak 18. maja, u terminu od 10:00h do 11:00h bez napajanja električnom energijom će ostati Vuksanlekići, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići i Podhum.

– Zbog radova na DV „Plavnica“, u četvrtak 18. maja, u terminu od 13:00h do 15:00h bez napajanja električnom energijom će ostati dio sela Bijelo Polje, Berislavci, Radio predajnik Plavnica i motel Plavnica.

– Zbog radova na DV „Dušići TS Tuzi“, u četvrtak 18. maja, u terminu od 11:00h do 15:00h bez napajanja električnom energijom će ostati Dušići, Kodra, Sukuruć, Lekovići, Vladne, Vranj i Dubrava.

Cetinje

– Zbog radova remontu DV 35kV “ Čevo-Lastva Čevska”, u četvrtak 18. maja, u terminu od 8:30h do 18:00h bez napajanja električnom energijom će ostati područje Lastve Čevske.

– Zbog radova TS 35kV “ Čevo-Lastva Čevska”, u četvrtak 18. maja, u terminu od 10h do 15:00h povremeno će bez napajanja električnom energijom ostati Donje Polje, Gruda, Podgranicom; dio ulica: Njegoševe, Bajove, Dečanske, Zmajeve, Petra Lubarde, Vuka Mićunovića, Vojvode Batrića, V proleterske, Balšića Pazar; ustanove i preduzeća: Rezidencija Predsjednika države, Ministarstvo kulture, Štamparija, Policija, hotel, manastir; prigradska mjesta: Crna greda, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići, Gluhi Do i Prekornica.

Ulcinj

– Zbog radova na 10kV DV “ Kodre Dakine i Reč ”, u četvrtak 18. maja, u terminu od 9:00h do 17:00h bez napajanja električnom energijom ostaće sela Reč i Kodre Dakine.

Pljevlja

– Zbog radova na NN mreži, u četvrtak 18. maja, u terminu od 9:00h do 16:00h bez napajanja električnom energijom ostaće naselja Crno Brdo, Rid, Vrulja i Breza.

Žabljak

– Zbog radova na NN mreži, u četvrtak 18. maja, u terminu od 10:00h do 16:00h bez napajanja električnom energijom ostaće naselje Zminica.

Bijelo Polje

– Zbog radova na niskonaponskoj mreži “Jagoče”, u četvrtak 18. maja, u terminu od 10:00h do 13:00h bez napajanja električnom energijom ostaće dio potrošača koji se napajaju sa ove mreže (izvod Šahman).

Mojkovac

– Zbog radova na niskonaponskoj mreži “Ckara”, u četvrtak 18. maja, u terminu od 11:30h do 13:00h bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači koji se napajaju sa ove mreže.

Kolašin

– Zbog radova na DV 10kV “Lipovo”, u četvrtak 18. maja, u terminu od 09:30h do 14:30h bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači: Gornje Lipovo.
– Zbog radova na niskonaponskoj mreži “Liješnje I”, u četvrtak 18. maja, u terminu od 09:00h do 13:00h bez napajanja električnom energijom ostaće dio potrošača sa područja Liješnje.

Rožaje

– Zbog radova na DV 10kV “Kačare”, u četvrtak 18. maja, u terminu od 09:30h do 15:30h bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Kačara.

Petnjica

– Zbog radova na NN mreži „Bor“, u četvrtak 18. maja, u terminu od 09:30h do 15:30h bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa dijela Savinog Bora.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će se odgoditi.

DRAGICA SEKULIC 728 X 90

AUTOR: CEDIS / Pink M

POVEZANI ČLANCI

Responsive Menu Clicked Image